دانش آموز گرامی؛
آزمون شما با موفقیت ثبت گردید؛ شما می توانید نتیجه آزمون خود را دریافت کنید و برای مشاوره به مرکز مشاوره پانسیون مطالعهVIP هدف مراجعه نمایید.